Počet záznamov: 1  

Subordinácia ako súčasť princípov organizačnej výstavby verejnej správy

  1. GYURI, Róbert. Subordinácia ako súčasť princípov organizačnej výstavby verejnej správy. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. ISSN 1335-7182, 2014, roč. 15, č. 2, s. 6-17.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1