Počet záznamov: 1  

[Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií Corporate Identity]

  1. JAMBOROVÁ, Erika Mária. [Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií Corporate Identity]. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 108-109 CD-ROM. Recenzia na: Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií corporate identity / Otília Zorkóciová, Lenka Šimorová ; recenzenti Peter Knapik, Alexandra Pappová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3773-5.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1