Počet záznamov: 1  

Udržateľnosť súčasných vzorov výroby a spotreby

  1. ŠKORVAGOVÁ, Simona. Udržateľnosť súčasných vzorov výroby a spotreby. In Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4015-5, s. 128-135 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1