Počet záznamov: 1  

Smerovanie podniku k reverznej logistike

  1. RICHNÁK, Patrik. Smerovanie podniku k reverznej logistike. In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika. Vedecký seminár spojený s workshopom. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. ISBN 978-80-225-4104-6, [S. 1-10] CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1