Počet záznamov: 1  

Korigované normované rezíduá

  1. TEREK, Milan. Korigované normované rezíduá. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 9. odborný seminár : [abstrakty] : 4. - 5. 6. 2015, Virt, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4146-6, s. 26. VEGA 1/0092/15.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1