Počet záznamov: 1  

Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže

  1. LACKO, Roman. Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 56 CD-ROM.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1