Počet záznamov: 1  

Klasické a novodobé nástroje komunikačného mixu pri priemyselnom marketingu

  1. LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Klasické a novodobé nástroje komunikačného mixu pri priemyselnom marketingu. In Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4180-0, s. 49-59 CD-ROM.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1