Počet záznamov: 1  

Medzinárodný štandard pre finančné vykazovanie: IFRS 8 Prevádzkové segmenty

  1. ŽIŠKOVÁ, Petra. Medzinárodný štandard pre finančné vykazovanie: IFRS 8 Prevádzkové segmenty. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Jún. Názov z titulnej obrazovky.
    článok

    článok