Počet záznamov: 1  

Ako stanoviť reálnu hodnotu podľa IAS/IFRS?

  1. PETRJÁNOŠOVÁ, Božena. Ako stanoviť reálnu hodnotu podľa IAS/IFRS? : IFRS 13 - oceňovanie reálnou hodnotou. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 4, s. 2-9.
    článok

    článok