Počet záznamov: 1  

Návrh novej výskumnej, vývojovej a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku

  1. KOVÁČOVÁ, Jaroslava - SZÜDI, Gábor. Návrh novej výskumnej, vývojovej a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 249-258.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1