Počet záznamov: 1  

Veda a ľudský kapitál v znalostnej ekonomike

  1. ZAJAC, Štefan. Veda a ľudský kapitál v znalostnej ekonomike. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 701-711. VEGA 1/0340/11.
    článok

    článok