Počet záznamov: 1  

Miesto výskumnej činnosti v malých a stredných podnikoch na Slovensku

  1. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Miesto výskumnej činnosti v malých a stredných podnikoch na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2013. ISSN 1337-9313, 2013, roč. 5, č. 2, s. 34-43.
    článok

    článok