Počet záznamov: 1  

Zmeny v procese tvorby a využívania informáciíí finančného výkazníctva

  1. DŽUPINKA, Miroslav. Zmeny v procese tvorby a využívania informáciíí finančného výkazníctva. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 3, s. 7-11. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0208184/Socialno_ekonomicka_revue_volume_3_20>
    článok

    článok