Počet záznamov: 1  

Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike

  1. BAŠTINCOVÁ, Anna. Daňová podpora výskumu a vývoja v Slovenskej republike. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 120-126 CD-ROM.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1