Počet záznamov: 1  

Priebeh dôkazného konania pred obcou, ktorá je správcom dane

  1. HRTÁNEK, Ladislav. Priebeh dôkazného konania pred obcou, ktorá je správcom dane. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 5, s. 2-7.
    článok

    článok

Počet záznamov: 1