Počet záznamov: 1  

Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  1. DIANOVÁ, Zuzana. Novela Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 5, s. 19-23.
    článok

    článok