Počet záznamov: 1  

zdroje energie obnoviteľné

 1. Heslozdroje energie obnoviteľné
  Heslo anglickyrenewable energy resources
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 218  : Zdroje neustále sa dopĺňajúcej energie čerpanej jednak zo slnka, jednak z tepla produkovaného zemským jadrom. Má rôzne formy. Medzi obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa zaraďuje slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, vodná energia a energia biomasy. Medzi nepochybné výhody OZE patrí nevyčerpateľnosť tejto energie a obrovský potenciál jej využívania.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (286) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (192) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (96) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1