Počet záznamov: 1  

obce

 1. Hesloobce
  Heslo anglickymunicipalities - communities
  Ekokód332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 116  : Obec je základom územnej samosprávy; tvorí samostatný územný samosprávny a správny celok; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie alebo viac katastrálnych území. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (67) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (391) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (11) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (227) - KNIHY
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1