Počet záznamov: 1  

súvaha

 1. Heslosúvaha
  Heslo anglickybalance sheet
  Ekokód657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 797  : Peňažný prehľad o stave majetku zostavovaný firmou na základe účtovných údajov. Riadna súvaha sa zostavuje na začiatku alebo na konci účtovného obdobia; mimoriadna súvaha v čase, keď podnik začína svoju činnosť, keď dochádza k jeho rozdeleniu alebo zlúčeniu s iným podnikom, resp. keď sa likviduje; porovnávacia súvaha vtedy, keď treba navzájom porovnať viaceré obdobia. Súvahu, ktorá patrí k základným účtovným výkazom, zostavujú firmy, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (250) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (137) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (141) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1