Počet záznamov: 1  

vzdelanie

 1. Heslovzdelanie
  Heslo anglickyeducation
  Ekokód37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 398  : Súhrn vedomostí, schopností, zručností a návykov, ktoré nadobudol jednotlivec. Vzdelanie je základným faktorom všestranného rozvoja osobnosti a jedným z demografických a kultúrnych ukazovateľov rozvoja spoločnosti. Vzdelanie je hodnota, ktorá by nemala patriť jednotlivcovi, stáva sa hodnotou, ktorá rozhoduje o úspechu národov a štátov v medzinárodnej konkurencii.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (304) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (422) - ČLÁNKY
  (22) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (790) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1