Počet záznamov: 1  

Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov

  1. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty globalizácie z pohľadu znevýhodnenia regiónov : zborník [prezentácií] z medzinárodnej vedeckej konferencie : [SEMAFOR '08] : Zemplínska Šírava, 16.-18.9.2008 [elektronický zdroj]. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach], 2008. CD-ROM.