Počet záznamov: 1  

Strategic management journal

  1. Strategic management journal. New York : Wiley, 2010. ISSN 0143-2095