Počet záznamov: 1  

Dvojrýchlostný model - realita európskej menovej únie

  1. MUCHOVÁ, Eva. Dvojrýchlostný model - realita európskej menovej únie : (implikácie pre Slovensko). In Výkonnosť transformovaných ekonomík a investičné procesy : zborník príspevkov z medzinárodného seminára. - Trnava : KON-PRESS, 1998. ISBN 80-85413-37-X, s. 87-90.
Počet záznamov: 1