Počet záznamov: 1  

Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy

  1. LISÝ, Ján. Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-10].
Počet záznamov: 1