Počet záznamov: 1  

Transferové oceňovanie v teórii a praxi

  1. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 12, s. 399-404.
Počet záznamov: 1