Počet záznamov: 1  

Historický prierez teóriami ekonomických cyklov

  1. NOVÁK, Marcel - NOVÁK, Martin. Historický prierez teóriami ekonomických cyklov. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-18]. VEGA 1/4653/07.