Počet záznamov: 1  

Safety improvement using DMAIC algorithm

  1. TKÁČ, Michal - ANDREJKOVIČ, Marek. Safety improvement using DMAIC algorithm. In ENBIS - European network for business and industrial statistics : seventh annual ENBIS conference, September 24-26, 2007, Dortmund. - Dortmund, 2007
    Ohlasy:
    [4] TURISOVÁ, Renáta. Meranie výkonnosti marketingových procesov. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0330-7. S. 1-4.
    [4] TURISOVÁ, Renáta. Implementácia Six Sigma marketingu v praxi. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0330-7. S. 1-4.
    [1] BEREŽNÝ, Štefan - HAJDUOVÁ, Zuzana. Selected optimization procedures in the airport as a regional development foundation. - Registrovaný: Web of Science. In Liberec economic forum 2009 : proceedings of the 9th international conference, 15th - 16th September 2009, Liberec, Czech Republic, EU. - Liberec : Faculty of Economics, Technical University of Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-523-5, s. 59-65.