Počet záznamov: 1  

Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne

  1. MUCHOVÁ, Eva - MARTINCOVÁ, Marta - LISÝ, Ján - HONTYOVÁ, Kajetána - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra - PIOVARČIOVÁ, Veronika - ROZBORILOVÁ, Dária - TÁNCOŠOVÁ, Judita - BRINČÍKOVÁ, Zuzana - ČERNÁKOVÁ, Ivana - NOVÁK, Marcel - GONDA, Vladimír - TRNOVSKÝ, Karol - VONGREJ, Marián. Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa. Bratislava, 2009. [100] s. VEGA 1/4653/07.

Počet záznamov: 1