Počet záznamov: 1  

Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti

  1. MIKULEC, Vladimír. Rozvoj znalostnej ekonomiky v kontexte s vednotechnickou, inovačnou a sociálnou politikou a rast jej konkurencieschopnosti. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1, s. [1-6].
Počet záznamov: 1