Počet záznamov: 1  

Európsky parlament

  1. Európsky parlament. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2009. 51 s. Dostupné na : <http://www.europarl.europa.eu/, http://europa.eu/> ISBN 978-92-823-2890-3.

Počet záznamov: 1