Počet záznamov: 1  

Predložky a používanie člena vo verbo-nominálnych spojeniach

  1. SERESOVÁ, Katarína. Predložky a používanie člena vo verbo-nominálnych spojeniach. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Višegrádu v Sládkovičove, 2009. ISSN 1337-9321, 2009, roč.1, č. 4, s. 51-59.
Počet záznamov: 1