Počet záznamov: 1  

Problematika etiky v kontexte európskych integračných procesov

  1. MUCHOVÁ, Eva. Problematika etiky v kontexte európskych integračných procesov. In Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, január 2000. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8, s. 175-181.
Počet záznamov: 1