Počet záznamov: 1  

Vykazovanie výkonov a ekonomických prínosov cestovného ruchu vo Francúzsku

  1. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Vykazovanie výkonov a ekonomických prínosov cestovného ruchu vo Francúzsku. In Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8, s. [1-11].