Počet záznamov: 1  

Zákon z 5. novembra 2009 o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  1. Zákon z 5. novembra 2009 o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 199-206.
Počet záznamov: 1