Počet záznamov: 1  

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve rozpočtových organizácií

  1. KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v účtovníctve rozpočtových organizácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1337-0197, 2009, č. 12, s. 2-7.