Počet záznamov: 1  

Výchova k podnikateľstvu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Výchova k podnikateľstvu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 87-92. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
Počet záznamov: 1