Počet záznamov: 1  

Marketing veľtrhových centier v európskom priestore

  1. BALUŠKA, Marek. Marketing veľtrhových centier v európskom priestore : dizertačná práca. Škol. Helena Labská. Bratislava, 2009. 225 s.