Počet záznamov: 1  

Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax

  1. Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 380-407.
Počet záznamov: 1