Počet záznamov: 1  

Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí

 1. ELIAŠOVÁ, Darina. Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 201 s. [14,250 AH]. ISBN 978-80-225-2887-0
  Ohlasy:
  [4] GÚČIK, Marián. Cestovný ruch : úvod do štúdia. Banská Bystrica : Slovak-Swiss Tourism, 2010. ISBN 978-80-89090-80-8.
  [1] DERCO, Ján. The Slovak spas in the light of the health care system. In Tourism planning and development. [s.l.] : Routledge [Taylor & Francis group], 2014. ISSN 2156-8324. 2014, vol. 11, no. 2, p. 243-252.
  [4] MARČEKOVÁ, Radka - POMPUROVÁ, Kristína - GÚČIK, Marian. Zdravotný cestovný ruch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015. ISBN 978-80-557-0989-5.
  [4] ed. DULLA, Matúš. Slávne kúpele Slovenska. Bratislava : FOIBOS BOOKS SK, 2014. ISBN 978-80-87073-80-3.

Počet záznamov: 1