Počet záznamov: 1  

Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente

  1. Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente : zborník charakteru vedeckej monografie k vedeckému projektu VEGA č. 1/0493/08 v redakcii Vandy Lieskovej [elektronický zdroj]. V redakcii Vandy Lieskovskej. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. VEGA 1/0493/08. ISBN 978-80-225-2876-4.