Počet záznamov: 1  

Auspicia

  1. Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967