Počet záznamov: 1  

Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice

  1. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2877-1, s. 52 - 66. VEGA 1/0330/08.
Počet záznamov: 1