Počet záznamov: 1  

Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov

  1. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podpora činnosti neziskových organizácií tretieho sektora zo strany podnikateľských subjektov prostredníctvom nepriamych štátnych nástrojov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 19 - 26. VEGA 1/0330/08.
Počet záznamov: 1