Počet záznamov: 1  

Hospodárska kríza - dopad na ekonomiku Slovenska a vybrané makroekonomické ukazovatele

  1. KUFELOVÁ, Iveta. Hospodárska kríza - dopad na ekonomiku Slovenska a vybrané makroekonomické ukazovatele. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-5]. VEGA 203.
Počet záznamov: 1