Počet záznamov: 1  

Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov

  1. DEÁKOVÁ, Stanislava. Význam možnosti využitia nástrojov komunikácie v marketingovej stratégii malých a stredných podnikov. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 27 - 35. VEGA 1/0330/08
    Ohlasy:
    [4] HRUŠOVSKÁ, Dana. Teoretické východiská odbytových stratégií diferencovaných podľa životného cyklu výrobkov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-10] CD-ROM.
    [4] DUBCOVÁ, Gabriela - HRUŠOVSKÁ, Dana. Využitie Balanced Scorecard v oblasti predaja a marketingu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0546/15.
Počet záznamov: 1