Počet záznamov: 1  

Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov

  1. VOJTKOVÁ, Mária - KVETAN, Vladimír. Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2009. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 9, s. 870-890
    Ohlasy:
    [6] KITA, Pavol. [Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa výberových ukazovateľov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 1, s. 141-142. Recenzia na: VOJTKOVÁ, Mária - KVETAN, Vladimír: Regionálna analýza priemyslu Slovenska podľa vybraných ukazovateľov. In: Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035. 2009. Roč. 57, č. 9, s. 870 - 890.
    [1] FILIP, Lehocky - JAROSLAV, Rusnak. Regional specialization and geographic concentration: experiences from Slovak industry. In MISCELLANEA GEOGRAPHICA. 2016, vol. 20, no. 3, pp. 5-13. ISSN 0867-6046., Registrované v: WOS
    [1] RUSNAK, Jaroslav - LEHOCKY, Filip. Agglomeration Economies and Technology Intensity of Industry Sector in Slovakia. In POLITICKA EKONOMIE. ISSN 0032-3233, 2019, vol. 67, no. 4, pp. 426-443., Registrované v: WOS
Počet záznamov: 1