Počet záznamov: 1  

Monetárna chudoba na Slovensku

  1. NGUYEN DINH, He - LABUDOVÁ, Viera. Monetárna chudoba na Slovensku. In Finanční potenciál domácností 2009 : sborník příspěvků přednesených na pracovním semináři pořádaném v rámci řešení grantového projektu GAČR č. 402/09/0515 "Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností", konaném 11. prosince 2009 v Jindřichově Hradci. - Jindřichův Hradec : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu Jindřichův Hradec, 2009. ISBN 978-80-245-1625-7. VEGA 1/4586/07
    Ohlasy:
    [1] LUČKANIČOVÁ, Martina - ONDRUŠEKOVÁ, Ivana - REŠOVSKÝ, Marcel. Employment modelling in Slovakia: comparing logit models in 2005 and 2009. In Economic annals. Belgrade : Faculty of economics, University of Belgrade, 2012. ISSN 0013-3264. 2012, vol. 57, no. 192 (January-March 2012), p. 25-40. Dostupné na internete: http://ea.ekof.bg.ac.rs/pdf/192/183.
    [2] ZELINSKY, T. Chudoba a Deprivacia na Slovensku: Metodologicke Aspekty a Empiria. In CHUDOBA A DEPRIVACIA NA SLOVENSKU: METODOLOGICKE ASPEKTY A EMPIRIA, 2014, vol., no., pp. 1-228.
Počet záznamov: 1