Počet záznamov: 1  

Hodnotenie a kontrola výkonnosti dodávateľov v malých a stredných podnikoch s využitím systému Balanced Scorecard

  1. UHLIAR, Miroslav - KRÁČMAR, Ján. Hodnotenie a kontrola výkonnosti dodávateľov v malých a stredných podnikoch s využitím systému Balanced Scorecard. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6, s. 97 - 104. VEGA 1/0330/08.