Počet záznamov: 1  

Acta regionalia et environmentalica

  1. Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006. 2x ročne. ISSN 1336-5452
Počet záznamov: 1