Počet záznamov: 1  

Podnikanie mladých, jeho význam, riziká a bariéry, štátna podpora a kontrola jej efektivity

  1. UHLIAR, Miroslav - RAJČÁNI, Branislav. Podnikanie mladých, jeho význam, riziká a bariéry, štátna podpora a kontrola jej efektivity. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-12]. IGM 2318160
    Ohlasy:
    [4] ŠÚBERTOVÁ, Elena et al. Podnikanie v malých a stredných podnikoch pre manažérov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 156 s. [7,741 AH]. ISBN 978-80-225-2869-6. S. 30.
    [4] KATONOVÁ, Miroslava. Zhodnotenie dosahov krízy na malé a stredné podniky v SR od jej vzniku po súčasnosť. In Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied '10 : zborník príspevkov z interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : Bratislava, 17.12.2010. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2011. ISBN 978-80-227-3447-9, s. 155-162.
Počet záznamov: 1